“The courage to heal” Ellen Blass and Laura Davis

The Courage to Heal is een inspirerende, uitgebreide gids die hoop en een pad naar genezing biedt aan elke vrouw die als kind seksueel werd misbruikt – en aan degenen die om haar geven. Hoewel de effecten van seksueel misbruik van kinderen langdurig en ernstig zijn, is genezing mogelijk.

the-courage-to-heal-ellen-bass-laura-davisEllen Bass is dichter en schrijver, Laura Davis heeft zelf incest ondergaan. Door persoonlijke ervaring te combineren met professionele kennis, bieden de auteurs duidelijke uitleg, praktische suggesties en ondersteuning tijdens het genezingsproces. Lezers zullen zich herkend en aangemoedigd voelen door honderden aangrijpende verhalen uit de eerste persoon die zijn ontleend aan interviews en het uitgebreide werk van de auteurs met overlevenden, zowel nationaal als internationaal.
Deze volledig herziene en bijgewerkte editie van het 20-jarig jubileum biedt de medelevende wijsheid waar het boek om bekend staat, evenals vele nieuwe inzichten:
Hedendaags onderzoek naar trauma en de hersenen;
Een overzicht van krachtige nieuwe healing tools zoals beeldspraak, meditatie en; lichaamsgerichte oefeningen;
Aanvullende verhalen die een nog grotere diversiteit aan ervaringen van overlevenden weerspiegelen;
De geruststellende verslagen van overlevenden;
De meest uitgebreide, up-to-date bronnengids in het veld;
Inzichten uit de tientallen jaren ervaring van de auteurs.

Hoofdstukken:

  1. Taking Stock
  2. The Healing Process
  3. Changing Patterns
  4. For Supporters of Survivors
  5. Courageous Women
  6. Resource Guide

ISBN 07493 09 385, jaar: 2008, nu in de derde, herziene en bijgewerkte editie.
Ook in het Duits verkrijgbaar onder de titel “Trotz allem”