Ritueel Misbruik in de 21e eeuw

Beschuldigingen van ritueel misbruik zijn universeel en geestelijke gezondheidswerkers, theologen, wetshandhavers, wetenschappers, slachtofferadvocaten en anderen worstelen om de enorme omvang te begrijpen van de verwoesting die wordt achtergelaten door deze gruwelijke daden. Het boek ‘Ritueel misbruik in de eenentwintigste eeuw’ gaat in op de zorgen die van nature voortkomen uit elke discussie over dit fenomeen vanuit het perspectief van professionals, advocaten en overlevenden van over de hele wereld (acht landen, inclusief de VS).

ritual-abuse-in-the-twenty-first-century

Noblitt, R .; Perskin, P. Ritueel misbruik in de eenentwintigste eeuw (2008) Reed Publishers, Bandon ISBN 9781934759127

* Hoe geldig zijn de verhalen van de overlevenden? * Is er bewijs? * Wat zijn de gevolgen van deze handelingen voor het individu en de samenleving? * Waarom worden deze beschuldigingen genegeerd of in diskrediet gebracht telkens wanneer ze opduiken?
De auteurs van de hoofdstukken beantwoorden deze en andere vragen in een poging om de constellatie van psychologische, gezondheids-, juridische, criminele, maatschappelijke en spirituele gevolgen van ritueel misbruik weert te geven.
De hoofdstukken behandelen universele actuele kwesties, waaronder ritueel gebaseerde misdaad, civiele procedures met aantijgingen van ritueel misbruik. Ook wordt de waarde van het begrijpen van ritueel trauma voor diagnostische en behandelingstoepassingen besproken.

1
Hoofdstuk 1 biedt een springplank voor verkenning en bespreking van de term ritueel. “Slachtoffers melden dat de rituelen bedoeld zijn om tegen de bewuste wil van het slachtoffer onbewuste houdingen of ideeën te introduceren of de staat van de persoonlijkheid te veranderen zodat die bepaalde gedragingen gaan vertonen.”

2
Een oproep om het SRA-vocabulaire voor GGZ-beoefenaars te standaardiseren. Het ontbreken van een samenhangende taal kan leiden tot verwarrende ‘psycho-babble’, buitensporige ’theoretische alternatieve interpretaties’ en een aanhoudende negatieve terugslag naar de psychotherapie. De schrijvers vragen om een woordenschat gebaseerd op respect voor de gegevens, de overlevenden en de huidige klinische inzichten. Omdat de samenleving èn de professionele integriteit om een wetenschappelijke benadering voor de studie van ritueel misbruik vraagt, is het alleen maar logisch dat een universeel vocabulaire wordt ontwikkeld.

3
Een geweldig hoofdstuk voor wie statistische gegevens zoekt. Onderzoek, methodologie, eindeloze grafieken en gegevens!

4
Voor therapeuten die nieuw zijn in deze verborgen onderwereld. Beknopt maar grondig – SRA 101, zo u wilt.
Een deel van het hoofdstuk gaat in op het diagnosticeren en de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). “Geloof in het bestaan ​​van ritueel misbruik en controle van gedachten wordt niet geaccepteerd in de reguliere westerse cultuur, en wordt daarom waarschijnlijk aangezien voor waanvoorstellingen. …. Deze gecoördineerde poging om meldingen van ritueel misbruik en mind control in diskrediet te brengen wordt ondersteund door de natuurlijke menselijke neiging om deze gruwelijke misdaden als onmogelijk af te doen omdat ze te verontrustend zijn om te geloven. “
De inhoud van de ondertitel “Spiritual Factors” bespreekt wat we weten van voormalige satanisten en overlevenden: de sekten vallen God, Jezus en het joods-christendom aan. Niemand heeft gemeld dat Boeddha, Mohammed of hindoegoden op dezelfde manier worden ontheiligd als Jezus en God. Auteurs Ellen P Lacter en Karl Lehman sluiten af ​​met validatiestudies inclusief een grafiek. Alleen al de bibliografie in dit hoofdstuk beslaat 23 pagina’s!

5
Michael Salter bespreekt het gebrek aan inzicht in de dynamiek van seksueel misbruik van kinderen door meerdere plegers. Pedofielen zijn niet allemaal hetzelfde.

6
Carl Raschke bespreekt onderzoek naar valse herinneringen.

7
Martin H. Katchen kijkt naar de facetten van paniek, d.w.z. satanische paniek.
Zijn slotgedachten “… een sfeer van morele paniek is over het algemeen niet bevorderlijk voor rationeel denken en het testen van de werkelijkheid. Dat blijft het fundamentele probleem bij de pogingen sociale problemen op te lossen middels moralistische kruistochten en morele paniek. “

8
Kijkt naar ritueel geweld door de lens van ideologieën. Misdaden gepleegd in trouw aan een groter goed / kwaad of een grotere god / duivel. Auteur: Thorsten Becker

9
Het uitgangspunt is dat terrorismedreigingen de massale mind control-technieken van de 21ste eeuw zijn. Door de codes oranje en rood slaan angst, stress, angst en depressie in de harten van de massa, wat vergelijkbaar is met het ritueel misbruik dat slachtoffers ondergaan, hoewel dat een minder vluchtige procedure is. De media brengen 24 uur per dag de meest traumatische gebeurtenissen in de wereld in ons huis en hart. Denk aan hulpeloosheid: “er is niets dat ik kan doen”. Een soortgelijk proces doorlopen SRA-slachtoffers. Het artikel gaat verder met het beschrijven van misstanden binnen de Palestijnse en fundamentalistische islamitische culturen. De mishandeling van vrouwen leidt tot een endemische dissociatie die wordt overgedragen op de kinderen. Auteurs: Frances R. Yoeli en Tessa Prattos

10
RAINS (Ritual Abuse Information Network and Support) is een Brits netwerk dat werkt met overlevenden van SRA.
Er zijn er ook enkele in de VS, zoals Survivorship gevestigd in Californië, en vele andere in andere landen.

11
Een Britse politieagente, Carole Mallard, vertelt over SRA-ervaringen tijdens haar werk als ambtenaar van de kinderbeschermingsdienst. Toen senior supervisors zich realiseerden hoe geïnvesteerd ze was in het helpen van kinderen in SRA-gezinnen en het blootleggen van het netwerk, werd ze uit haar baan gezet. De modus operandi voor alle SRA-cover-ups volgt een voorspelbaar patroon en dat van Carole was niet anders.

12
Orkney Island in Schotland in het begin van de jaren ’90, waar de sociale dienst negen kinderen uit vier gezinnen uit huis plaatste. De auteur van het hoofdstuk, Sarah Nelson, bespreekt hoe de belangen van de kinderen werden overschaduwd door de gevoelde noodzaak om zich te verontschuldigen voor het ontwrichten van het leven van de gewelddadige volwassenen. Het meest aangrijpend waren de verhalen van de pleegouders over zowel het bizarre gedrag van de kinderen in de pleeggezinnen als de reacties van de kinderen toen ze hoorden dat ze terug zouden gaan naar het huis van hun ouders.

13
Een rapport uit Duitsland met verwijzingen naar veel Europese zaken, waaronder Sars-la-Buissière / Marc Dutroux, Milan Forests / Beasts of Satan, Angier, de verdwijning van 300 etnische jongens in Londen in 2001, Portugal / Casa Pia, het Nederlandse / Zandvoortse kinderporno schandaal van 1998, en Spanje / Operation Punishment in 2007.
Dit hoofdstuk biedt hoopvolle vooruitzichten in zowel wetenschappelijk onderzoek als de algemene houding ten opzichte van deze zaken.

14
Dit hoofdstuk peilt het klimaat in het Verenigd Koninkrijk wat betreft de publieke houding ten aanzien van SRA op het moment van publicatie in 2008.

15
Dit is een merkwaardig hoofdstuk in het boek. De bedoelingen zijn goed, maar de vaagheid zorgt helaas voor een onsamenhangend stuk. De passieve stem neemt het over, niets wordt direct genoemd of vermeld, en er is weinig om enig begrip te verankeren. De auteur / therapeut vroeg de voorafgaande toestemming van haar patiënt voordat ze dit publiceerde en dit heeft de leesbaarheid mogelijk geen recht gedaan.

16
Het perspectief van een christelijke therapeut ten aanzien van gebed, bevrijding en genezende aanraking in het herstelproces. De auteur Tom Bell verwijst naar studies en geschreven materiaal over het onderwerp, waarbij hij veel interessante informatie biedt. Hij bespreekt het theofostisch gebed om emotionele pijn te genezen.

17
Alison Miller is een geweldige pionier op het gebied van psychotherapie en herstel voor SRA-overlevenden. Ze richt zich op therapie voor overlevenden van misbruik door georganiseerde misdaadsystemen. Dit hoofdstuk gaat over methoden die worden gebruikt om kinderen te indoctrineren in mind-control groepen en hoe therapeuten ethische en effectieve therapie op deze patiënten kunnen toepassen.

18
Geschreven door een SRA-overlevende, Jean M. Riseman, die contact opnam met andere overlevenden en een ondersteunende gemeenschap opbouwde. Dit hoofdstuk biedt meer inzicht en begrip voor slachtoffers, en houdt het tegelijkertijd eenvoudig, alomvattend en inleidend voor mensen zonder voorkennis.

19
De auteur, wijlen Trish Fotheringham, overleefde wetenschappelijke programma’s voor mind control-technieken en deelt het programma protocol met de lezer. Ze splitst de tijden op waarin de verschillende mishandeling/training plaatsvond en hoe ze om te beginnen kandidaat werd. Er zijn veel romans geschreven over deze kinderen uit de jaren  ’50, ’60 en ’70 die CIA-proefpersonen waren, maar deze auteur schrijft duidelijk en beknopt en laat de lezer toch op een zeer gedetailleerde en uitgebreide manier weten hoe het systeem werkt. Ze geeft een inzicht in de systemen voor de kinderhandel en hoe kinderen worden opgeleid om nieuwe kinderen binnen te halen, evenals het dagelijkse gezins- en schoolleven terwijl ze getraind worden. Een samenvatting van dit hoofdstuk is te vinden in haar overlijdensbericht.

20
Vijf korte casestudy’s met basis informatie over overlevenden. Ze geloven allemaal dat ze hun misbruik hebben overleefd opdat ze op een dag anderen zouden kunnen genezen en helpen. Ze spreken in termen van licht en duisternis en over de keuzes die ze hebben gemaakt om het licht te omarmen.

“Noblitt en Perskin hebben in één boek belangrijke geschriften van twee dozijn internationale, multidisciplinaire teamleden samengebracht. Allen zijn experts op het gebied van de psychologische, forensische, sociale en politieke gevolgen en vertakkingen van ritueel misbruik. ” “Het boek onderzoekt interculturele rapporten van rituele levensbedreigende misbruik-beproevingen, een herdefiniëring van het verwarrende taalgebruik teneinde meer duidelijkheid en uniformiteit in terminologie te bereiken, en een geïnformeerde bespreking van beschikbare literatuur over internationale meldingen van misbruik. ” “Diagnose, controverse, sektarische hersenspoeling, satanisch misbruik, politie- en mediabehandeling, gebed, innerlijke genezing, patronen in mind control en therapie worden ook in detail besproken.” “Ik vond de casestudy’s inzichtelijk, informatief en nuttig. Het werk is grondig onderzocht en goed gedocumenteerd. “” Dit is een boek dat moet worden gelezen door werkers in de geestelijke gezondheidszorg, pastoors, professionele raadgevers, politieke leiders en bezorgde leken. “
Richard R. Blake.