Kenniscentrum Blue Knot Australië

Herstel van jeugd trauma

Blue Knot Foundation, voorheen Adults Surviving Child Abuse (ASCA), is de toonaangevende nationale organisatie die werkt aan het verbeteren van het leven van Australiërs (5 miljoen) die een jeugdtrauma hebben meegemaakt. Dit omvat mensen die te maken hebben gehad met kindermishandeling in al zijn vormen, verwaarlozing, huiselijk geweld in de kindertijd en andere ongunstige gebeurtenissen in de kindertijd.
Hieronder linken we u naar interessante publicaties op hun website en naar twee pdf’s die u hier op onze site kunt lezen.

Publicaties door Blue Knot Foundation

 
Alle publicaties van Blue Knot Foundation zijn gebaseerd op baanbrekend onderzoek.

2021 – Complex Trauma Spotlight Report – Living with and Healing from Complex Trauma
Dit rapport is opgesteld in opdracht van de National Mental Health Commission naar aanleiding van de erkenning van de grote behoefte aan bewustwording en begrip van de vaak chronische en grotendeels onvervulde behoeften van mensen die leven met de lange termijn effecten van complexe trauma’s. Dit rapport geeft een overzicht van het huidige onderzoek en de praktijk naar complexe trauma’s en ervaringen van mensen met een doorleefde ervaring van complexe trauma’s – hoe zij zich tot het systeem hebben verhouden en hoe de systemen hebben gereageerd op hun behoeften. Het benadrukt de kloof tussen de behoeften en het vermogen van het systeem om daaraan te voldoen, om genezing en herstel te ondersteunen, ervaringen van hertraumatisering te minimaliseren en gehoord, gerespecteerd en ondersteund te worden om zinvolle, participerende, verbonden levens te leiden.

2020 – Organisational Guidelines for Trauma-Informed Service Delivery
Deze heruitgegeven, op trauma gebaseerde richtlijnen voor sociale diensten en ondersteunende organisaties bieden meer gedetailleerde contextuele informatie dan de richtlijnen van 2012. Dit op basis van de opkomst en aard van het trauma-geïnformeerde paradigma, problemen die daarover zijn gerezen, en de huidige staat en reikwijdte van de implementatie ervan.

2020 – Practice Guidelines for Identifying and Treating Complex Trauma-related Dissociation
Complexe traumagerelateerde dissociatie ligt ten grondslag aan diverse indrukken die worden gegeven aan gezondheidswerkers en wordt vaak niet ontdekt. Dit betekent dat veel mensen geen passende ondersteuning en zorg krijgen. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor clinici die in verschillende rollen werken, uit verschillende disciplines komen en diverse trainingen hebben gevolgd, maar die hun vermogen willen verbeteren om mensen te herkennen die complexe traumagerelateerde dissociatie ervaren en met hen te werken.

2020 – Guidelines for Clinical Supervisors of Therapists who Work with Complex Trauma and Dissociation
Het tempo van vernieuwing van de klinische en onderzoeksinzichten met betrekking tot complexe trauma’s is dusdanig dat zelfs klinische supervisors die bekend zijn met het veld het moeilijk kunnen vinden om bij te blijven. Hulpverleners die zich minder bewust zijn van de vele gezichten van complexe trauma’s, en die verder competent en ervaren zijn in het ondersteunen van hun cliënten, zullen deze specifieke richtlijnen nuttig vinden.

2019 – 2019 Updated Practice Guidelines for Clinical Treatment of Complex Trauma
Tussen 2012 en 2019 zijn de klinische en onderzoeksgegevens over klinisch werken met complexe trauma’s, inclusief dissociatie, explosief toegenomen. Dit heeft de ontwikkeling van onze 2019 bijgewerkte praktijkrichtlijnen voor klinische behandeling van complexe trauma’s noodzakelijk gemaakt. Opnieuw zijn deze richtlijnen uitgebreid onderschreven en geprezen door wereldleiders op het gebied van complex trauma en dissociatie, voorafgaand aan hun publicatie – “werkelijk opmerkelijk – meesterlijk – baanbrekend – mijlpaal”. Ze bieden een geïntegreerde gids voor de diverse beoefenaars die werken met complex trauma- en dissociatieve cliënten.

2019 – Complementary Guidelines
Hierbij een begeleidende gids bij de 2019-richtlijnen – gecombineerde complementaire richtlijnen die een overzicht geven van de verschillen tussen het werken met complexe traumacliënten en standaard counselingbenaderingen, evenals een gids voor therapeutcompetenties voor het werken met complex trauma en dissociatie.

2019 – Talking about Trauma – Primary Health Care Providers (Purchase hard copy or register and free download here)
Deze publicatie is bedoeld om de eerstelijnsgezondheidszorg voor te lichten over de aard, soorten en nadelige gezondheidseffecten van trauma.

2018 – Talking about trauma: Guide to conversations and screening for health and other service providers Purchase hard copy or register and free download here)
Deze publicatie is de tweede in de “Talking about Trauma” serie, ontworpen om het personeel, dat in de zorgsektor werkt, te ondersteunen in hoe veilige gesprekken te voeren met mensen die een traumatische ervaring hebben doorleefd.

2018 – The Truth of Memory and the Memory of Truth – Different Types of Memory and Significance of Trauma Purchase hard copy or register and free download here )
Dit artikel presenteert huidig ​​onderzoek rond de aard van geheugen, het bevorderen van begrip van geheugen, begrip van traumatisch geheugen, met inzichten in het fenomeen van hersteld geheugen.

2017 – Talking About Trauma – Guide to Everyday Conversations for the General Public (Register and free download here)
De “Talking about Trauma” serie van Blue Knot Foundation speelt in op een groeiend bewustzijn rond de prevalentie van trauma uit heden en verleden. Het biedt kennis, tools en strategieën die nodig zijn voor veilige traumagesprekken tussen verschillende bevolkingsgroepen.

2015 – The Cost of Unresolved Childhood Trauma and Abuse in Adults in Australia (Free download here)
Blue Knot Foundation en Pegasus Economics kwamen samen om een ​​rapport te ontwikkelen over de economische impact van onopgelost kindertrauma en misbruik bij volwassenen in Australië. Het rapport belicht een strategie om het structurele begrotingstekort aan te pakken door het volksgezondheidsprobleem van kindertrauma en misbruik in de kern aan te pakken.

2010 – Use and Abuse (Free download here)
ASCA voerde in samenwerking met het Centrum voor Gendergerelateerd Geweld Studies aan de Universiteit van New South Wales een onderzoeksproject uit naar de ervaringen van volwassen overlevenden van kindermishandeling onder drugs- en alcoholtherapie. Het onderzoeksproject had als doel een nieuw licht te werpen op het gebruik van alcohol en drugs door volwassen overlevenden en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de professionele praktijk in de alcohol- en drugsservices.

Lees hier meer over Ritual Abuse & Torture in Australia