Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control, John D. Lovern

Dit artikel in het Engels, hieronder bijgevoegd in pdf, beschrijft spin-programmering, een soort misbruik dat duidelijk al minstens zeven decennia wordt gebruikt door rituele misbruikers, en waarschijnlijk nog veel langer. Het is mogelijk dat de meeste patiënten met een geschiedenis van ritueel misbruik zijn onderworpen aan spin-programmering.

Patiënten die zijn geboren in sekten die ritueel misbruik beoefenen (in plaats van later in hun leven te zijn gerekruteerd) hebben meer kans op spin-programmering, in een meer intensieve en meer geavanceerde vorm.

Informatie die klinisch is verkregen van zeven meervoudige persoonlijkheidspatiënten met een geschiedenis van ritueel misbruik, heeft een dwangtechniek onthuld die voorheen onbekend was bij psychotherapeuten. Deze techniek die hier ‘spin-programmering’ (programmering middels rondtollen vergelijkbaar met de dervish dansers in trance) wordt genoemd, lijkt ontworpen om effecten zoals pijn, pijnlijke emoties en andere gevoelens of driften te verspreiden door het persoonlijkheidssysteem van een patiënt ten einde het persoonlijkheidssysteem van een jong slachtoffer te ontwerpen en op te bouwen, of om oudere slachtoffers lastig te vallen en psychotherapie te verstoren.

Spin-programmering lijkt gebaseerd te zijn op een combinatie van fysiek ronddraaien, cognitieve training en beeldtraining, en herhaling en oefening gericht op het creëren van een intern multi-alter spinning ‘mechanisme’ dat de pijn of affectieve componenten van talloze traumatische herinneringen tegelijkertijd naar grote groepen van gerichte alters kan overbrengen.

Dit artikel presenteert tekenen en symptomen die vaak voorkomen bij patiënten die worden onderworpen aan spin-programma’s, trainingsmethoden die blijkbaar worden gebruikt om spin-programma’s te maken, en een analyse van de sterke en zwakke punten van spin-programmering. Spin-programmering biedt een aantal formidabele obstakels voor psychotherapie. Het is duidelijk dat, in het verleden, het gebrek aan bewustzijn en begrip van spin-programmering door de therapeutische gemeenschap heeft bijgedragen tot veel problemen in de therapie, en dat volledige genezing waarschijnlijk onmogelijk was zonder dit soort mind control-technieken onder ogen te zien en er effectief mee om te gaan.

Dit document beoogt van waardevolle dienst te zijn door informatie beschikbaar te stellen aan therapeuten die kunnen bijdragen aan belangrijke doorbraken voor hun patiënten en uiteindelijk hun volledige genezing mogelijk maken, terwijl het ook testbare hypothesen biedt aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in ritueel misbruik.

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control

John D. Lovern, Ph.D.
Gepresenteerd op de zesde westerse klinische conferentie over meervoudige persoonlijkheid en dissociatie, Irvine, CA, 1993, herzien op 5 februari 1993