Historie

De directe aanleiding van hun actie is het negeren door de overheid van de resultaten van een onderzoek, dat in opdracht van diezelfde overheid had plaatsgevonden:

In 1993 werd in opdracht van het Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid de ‘Werkgroep Ritueel Misbruik’ in het leven geroepen. Zij kreeg als opdracht het definiëren en in kaart brengen van de problematiek en het zonodig formuleren van voorstellen voor nader onderzoek en/of een meldingsprocedure. Deze Werkgroep Ritueel Misbruik definieerde ritueel misbruik als volgt:
‘Met rituelen omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme jegens meerdere kinderen in combinatie met extreme vormen van fysiek geweld en bedreiging.’

In 1994 deed de Werkgroep verslag van haar bevindingen en gaf daarbij een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers, zoals het oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond geritualiseerd misbruik te blijven volgen.
Tien jaar later bleek dat er met de aanbevelingen naar het Ministerie en de Inspectie niets is gedaan.
Vandaar de oprichting in 2005 van Stichting Alternatief Beraad, als een alternatief voor het door de Werkgroep beoogde beraad. In 2019 ging de naam over in: Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (KTGG). Stichting Kenniscentrum TGG wil het onderzoek naar geritualiseerd misbruik voortzetten.

De volledige rapportage van de ‘Werkgroep Ritueel Misbruik’ kunt u hieronder downloaden:
Rapport van de de werkgroep ritueel misbruik van het Ministerie van Justitie 1994.