“The courage to heal” Ellen Blass and Laura Davis

the-courage-to-heal-ellen-bass-laura-davisEllen Bass is dichter en schrijver, Laura Davis heeft zelf incest ondergaan. Zij zijn niet wetenschappelijk geschoold, maar stellen dat een wetenschappelijke titel niet nodig is: “om zorgvuldig te luisteren en mededogen te hebben met een ander menselijk wezen”. Zij hebben grote ervaring ook opgedaan in het leiden van workshops voor overlevenden

Hoofdstukken zijn :

  1. Taking Stock
  2. The Healing Process
  3. Changing Patterns
  4. For Supporters of Survivors
  5. Courageous Women
  6. Resource Guide

ISBN 07493 09 385, jaar: 2008