Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik (1994)

De werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie heeft in april 1994 een rapport uitgebracht over de resultaten van een onderzoek.

De aanleiding voor dit onderzoek

In 1992 kwamen er bij de Inspectie Jeugdhulpverlening (IJHV) van de ministeries
van WVC en justitie meldingen binnen van instellingen voor jeugdhulpverlening
die betrekking hadden op mogelijk ritueel misbruik bij een aantal
kinderen. Tot aan augustus 1992 waren er circa 11 gevallen gemeld in de
provincies Noord-Holland en Utrecht.

Commissie 1994 rapport 1

Commissie 1994 rapport 2

Commissie 1994 rapport 3

Commissie 1994 rapport 4

Commissie 1994 rapport 5

Commissie 1994 rapport 6

Commissie 1994 rapport 7

Commissie 1994 bijlagen