Stichting Kenniscentrum TGG presenteert

Symposium 20 november 2021: ons derde symposium rond dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten

Kinderen met dissociatieve problematiek en hun ouders; “Wie doet nu zoiets?”

Op 20 november houden we opnieuw in Wientjes ons symposium rond dissociatieve problematiek bij kinderen, wederom met Kirsten Hauber en Arianne Struik. Reserveer vast de datum, nadere informatie volgt.


Onderzoek georganiseerd misbruik: voor slachtoffers

VPRO Radio 1 programma Argos onderzoekt georganiseerd misbruik in Nederland met een vragenlijst.

Onderzoek georganiseerd misbruik: voor hulpverleners

Help mee om de grootte en aard van TGG in Nederland in kaart te brengen.


Over de stichting

Het Kenniscentrum TGG wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van georganiseerd misbruik.

Zij willen deze vorm van misbruik onder uw aandacht brengen met als doel dat de slachtoffers gerespecteerd en erkend worden en dat zij beter geholpen en behandeld kunnen worden. Dit doet het Kenniscentrum TGG door onderzoek, publicaties, informatie en doorverwijzing.

Lees meer over het Kenniscentrum TGG.

Download en lees de brochure over het werk van de stichting


Waarschuwing

De teksten en afbeeldingen op deze site kunnen schokkend zijn. Overlevenden van geritualiseerd misbruik adviseren wij om deze site alleen te bezoeken in gezelschap van een vertrouwd persoon die zelf geen overlevende is.


Wat is Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG)?

We hebben lang gezocht om een zo passend mogelijke beschrijving te geven van dit specifieke georganiseerde geweld naar kinderen.
Het was een hele zoektocht om het zo zorgvuldig mogelijk te verwoorden. Er hebben professionals met ons meegedacht vanuit verschillende TRTC’s (topreferente trauma centra), Veilig Thuis, GGD, Fier, STJW en anderen. Vervolgens hebben we er met elkaar nog een aantal jaren aan geschaafd.
De definitie zoals die nu staat, lijkt voorlopig het eindproduct, maar is nog steeds in ontwikkeling. We spreken voor nu dan ook van een werkdefinitie.

Er zijn verschillende vormen van georganiseerd misbruik. Wij hebben het hier met name over de vorm waarin sprake is van transgenerationeel en georganiseerd geweld naar kinderen, met als doel deze zo te “dresseren” om ze geschikt te maken voor de kinderprostitutie.

De nieuwe definitie in plaats van de oudere definitie die we vroeger gebruikten Sadistic Ritual Abuse:

Onder SRA verstaan wij Transgenerationeel, Georganiseerd Geweld (TGG). Dit houdt in het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal in groepsverband.

Beschrijving:

  • Hierbij kan gebruik gemaakt worden van rituelen, leerprogramma’s, mindcontrol, desinformatie, isolatie en het medeplichtig maken van slachtoffers. Dit heeft als gevolg ernstige dissociatieve problematiek bij slachtoffers, met als doel totale controle over de slachtoffers/daders. Soms lijkt dit het enige doel binnen een pseudoreligieuze setting, maar vaak speelt dit zich ook af binnen een groepssamenstelling waarbij religie geen enkele rol heeft.
  • Vanuit de dissociatieve persoonlijkheidsstructuur van de individuele slachtoffers kunnen deze mensen functioneren en opgaan in onze maatschappij, ondanks de veelal beschreven banden met (zware) criminaliteit, porno, (kinder)prostitutie, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.
  • Deze netwerken zijn veelal transgenerationeel en lijken te bestaan uit een aantal gesloten (familie)systemen en ze functioneren buiten beeld van onze samenleving.
  • Vaak lijkt het doel te zijn dat kinderen verhuurd kunnen worden aan besloten groepen, parallelle netwerken waar de kinderen geprostitueerd worden.
  • Naast mensenhandel, uitbuiting en (kinder)prostitutie, lijken drugshandel en persoonlijke motieven zoals machtsuitoefening over kwetsbare groepen en individuen middels (quasi)religieuze rituelen een rol te spelen.