Bestuur Kenniscentrum TGG

Het Kenniscentrum TGG is een Stichting van vrijwilligers met als bestuur:

Anne de Vries, voorzitter
Herry Vos. algemeen bestuurslid
Bas Kremer, secretaris

Anne de Vries

Anne de Vries raakte (na een tweetal andere Baptisten gemeenten gediend te hebben) in zijn derde gemeente (in Emmen) in aanraking met een aantal incest-overlevers. Zijn pastorale interesse was gewekt en dankzij een groeiend netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) Godsdienst en incest in Groningen en Drenthe. Hij maakte daar 9 jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als Baptisten predikant werkte hij enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen, dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van een seksueel ritueel geweld tegen kinderen en volwassenen.

Vanuit ontstane contacten vormde zich het Kenniscentrum TGG, die zich ten doel stelde onderzoek te doen naar ervaringen van hulpverleners, die te maken kregen of hadden gehad met slachtoffers van TGG.

Zijn betrokkenheid met deze materie komt met name voort uit zijn stellige wens mensen te helpen die rechtstreeks of in tweede instantie hieronder lijden en geleden hebben en om binnen de hulpverlening mee te werken aan een verdere expertise op het gebied van hulp aan slachtoffers. Zijn theologische achtergrond (dopers-evangelisch) voorziet hem daarbij van de nodige motivatie.

Herry Vos

Tot 2002 was ik als kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut hoofd van de polikliniek van wat momenteel heet Verslavingszorg Noord Nederland. Daar werd intensieve en langdurige psychotherapie gegeven aan mensen met een verslavingshistorie, wat in ons geval regelmatig betekende mensen met een geschiedenis van vroeg, ernstig en chronisch (seksueel) misbruik en verwaarlozing. Onder hen veel mensen met een Complexe Posttraumatische Stress Stoornis, en dissociatieve problematiek waaronder Dissociatieve Identiteits Stoornis. Mijn betrokkenheid met mensen met een dissociatieve problematiek en transgenerationeel geweld stamt uit mijn ervaringen in de psychotherapieën met hen.

Tevens was ik samen met een collega de initiator van een wetenschappelijk onderzoek met de PET-scan technologie bij mensen met DIS. Zie voor de resultaten onder andere: A.A.T.S. Reinders, et.al. – Fact or Factitious? A Psychobiological Study of Authentic and Simulated Dissociative Identity States (PlosOne, june 2012). Hierin ook verwijzingen naar andere artikelen die voortkwamen uit dit onderzoek. Ons onderzoek toonde aan dat er inderdaad gescheiden circuits in de hersenen gekoppeld zijn aan verschillende deel-persoonlijkheden.

Bas Kremer

Voordat ik mijn praktijk startte in ’94, heb ik een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en kracht te Assen. Daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en ervaringen uit pedoseksuele netwerken.
Na mijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van iemand met een TGG geschiedenis. Door de jaren heen heb ik steeds wel mensen begeleid die zich of los wilden maken uit een destructief netwerk of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar ernstig bezeerd door het leven gingen.
Samen met mijn supervisor Ton Marinkelle destijds en Anne de Vries, besloten we om na het verschijnen van het officiële “Rapport werkgroep ritueel misbruik van het Ministerie van Justitie (1994)”, het grote advies van het rapport zelf ter hand te nemen. Het van een Kenniscentrum TGG dat georganiseerd misbruik zou moeten gaan volgen.
Dit doe ik niet alleen uit zorg omdat ik in de praktijk geconfronteerd wordt met structureel geweld naar kinderen, maar ook om zelf gezond te blijven en met collega’s te kunnen werken die met dezelfde materie worden geconfronteerd.
Ik ben lid van de European Association For Psychotherapy en de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).