Plenaire lezing Arianne Struik

Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder veertien jaar

Er is nog weinig bekend over dissociatieve stoornissen bij kinderen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis en stand van zake in het veld gecombineerd met klinische ervaringen. Volwassenen met een dissociatieve stoornis vertellen dat deze stoornis in de vroege kindertijd al is ontstaan, dus moeten er kinderen zijn met deze stoornis. Hoe kun je deze kinderen herkennen en ervoor zorgen dat zij eerder de juiste behandeling krijgen. Sommige kinderen komen in de GGZ terecht en hebben een lange lijst van andere diagnoses en behandelingen zonder effect. Veel van deze kinderen verblijven in residentiele jeugdzorg of pleegzorg, hebben ernstige gedragsproblemen en zij komen niet eens binnen de GGZ. Dat is erg jammer, want dissociatieve stoornissen bij kinderen zijn goed te behandelen en kinderen kunnen hiervan genezen. In deze presentatie krijgt men een introductie in het herkennen van symptomen die mogelijk op een dissociatieve stoornis kunnen wijzen, het diagnostisch proces, psychoeducatie en uit welke elementen een behandeling is opgebouwd en waarom. Daarnaast wordt ingegaan op het verschil in behandeling tussen kinderen, adolescenten en volwassenen.

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut en  EMDR supervisor. Ze werkte tweeëntwintig jaar in de kinder en jeugd psychiatrie, waarna ze naar Australië emigreerde. Als directeur van het Institute for Chronically Traumatized Children biedt ze gespecialiseerde traumabehandeling, onderzoek en trainingen en supervisie op gebied van trauma en dissociatie in binnen en buitenland (zie www.ariannestruik.com). Ze is auteur van onder andere het boek Slapende Honden? Wakker maken! (Struik, 2016) en lid van onder andere de ESTD Child and Adolescent Committee en de deelwerkgroep jeugd voor de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen.