Aanmelden voor het symposium in november 2021

Prijzen

We willen dit symposium graag zo laagdrempelig mogelijk aanbieden.

Professionals betalen €235,-

Studenten, vrijwilligers en particuliere belangstellenden betalen €125,-.

Daarnaast biedt de online versie voor studenten natuurlijk ook de mogelijkheid om met meer mensen tegelijk het symposium te volgen. Een deelname certificaat is alleen voor de betalende professionals.

Je reservering is van kracht zodra de betaling binnen is.

Covid:

Het symposium zal voldoen aan de dan geldende regels van hoe om te gaan met Covid. Op dit moment gaan we er vanuit dat de er geen beperkende maatregelen meer nodig zijn eind november. Mocht er bijvoorbeeld wel een beperking zijn van het aantal bezoekers, geldt aanmelding per datum. Wie zich het eerst meld heeft de grootste kans op een plek voor het face to face symposium. Synchroon met het symposium zal ook een online versie beschikbaar zijn die ook een maand lang beschikbaar blijft voor mensen die voor de online versie gekozen hebben.

Accreditatie

Aanvragen voor accreditatie lopen op dit moment, lees hier meer. Graag de beroepsvereniging en registratienummers opgeven.

Betaling

Je kunt het inschrijfgeld overmaken op onze bankrekening met deze gegevens:

Bankrekeningnummer:

NL18INGB 0005422093

t.n.v. Kenniscentrum TGG

Onder vermelding van: Symposium November 2021 en je volledige naam.

Aanmelden voor het symposium 2021 gaat middels onderstaand formulier. Je aanmelding is pas officieel na betaling van het entreegeld. Je voorkeur voor de verschillende workshops wordt op basis van de aanmelding gereserveerd. Graag bij iedere workshop het nummer van voorkeur aangeven.

Aanmeldformulier

Gebruik dit formulier om je aan te melden voor het online symposium in november 2021.


    studentparticulierprofessional


    face to faceonline