Lezing 2, Marian Tankink, verklaringen of aangiften bij de politie: verwarrend en frustrerend voor alle partijen

Verklaren bij de politie: verwarrend en frustrerend voor alle partijen

Slachtoffers van seksuele uitbuiting die met het justitiële systeem in aanraking komen kunnen zich wisselend presenteren, het ene moment huilen ze, het andere moment lachen ze om hun ervaringen of gedragen ze zich vijandig. De ene keer presenteren ze zich als slachtoffer; de andere keer zeggen ze alles uit vrije wil te doen. Dit gedrag en de daaruit voortkomende interactie kan tot verwarring en misinterpretatie leiden, bij zowel het slachtoffer als bij de politie.

In deze presentatie zal de spreker ingaan op de psychologische en sociale barrières deze vrouwen ervaren bij het doen van aangifte. Er zal worden ingegaan op het problematische geheugen en de moeilijkheden die dit bij de aangifte kan geven bij zowel de aangeefster als de politie  De presentatie is vanuit het perspectief van de slachtoffers.

Marian Tankink (PhD), voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is medisch antropoloog en haar onderzoeksgebied richt zich op hoe vluchtelingen en mensen in conflictgebieden omgaan met (seksueel) geweld.

Ze is tevens commissielid van de pilot ‘aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel’ van het slachtofferfonds en hoofdredacteur van Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.