Workshop 1, overlevende Brenda: wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapietraject bij doorgaand misbruik

Workshop Brenda: wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapie traject bij doorgaand misbruik

Ik ben vanaf mijn vroegste jeugd opgegroeid in een wereld waarin (zelfs door eigen ouders en andere familieleden) georganiseerd misbruik, mensenhandel en ander systematisch geweld gebruikelijk was.

Door vanaf jongs af aan veelvuldig te dissociëren en DIS (dissociatieve identiteitsstoornis) te ontwikkelen heb ik mijn geschiedenis kunnen overleven.

Echter wat toen mijn overleving is geweest heeft me parten gespeeld tijdens mijn therapietraject. Dit veelal omdat geprogrammeerde/gemanipuleerde alters de therapie overnamen en wisten te ondermijnen waardoor therapie doen amper mogelijk was. Dit gebeurde vaak zeer geraffineerd waardoor de therapeuten die ik door alle jaren heen bezocht heb nooit de mogelijkheid hebben gekregen een helder beeld te kunnen schetsen van wat er aan de hand was en wat voor therapie nodig was. Er waren alters die de therapeut bewust op een ander spoor zetten waardoor het leek alsof er niets aan de hand was en de georganiseerde groep zijn gang kon blijven gaan.

Ook waren er alters die gaandeweg de therapie toch nog contacten onderhielden met de destructieve groep waardoor manipulatie, machtsmisbruik en ander misbruik nog door ging en de therapie ondermijnde waardoor geregeld de therapie stagneerde.

Dit alles heeft mijn hele therapietraject zeker beïnvloed.

Na meerdere therapeuten te hebben bezocht ben ik op een gegeven moment bij een therapeut terecht gekomen die wel doorzette en, weliswaar met veel moeite en een zeer lange adem, het vertrouwen van vele alters wist te winnen waardoor er stukje bij beetje begonnen kon worden aan mijn therapie, een lange weg met veel vallen en, moeizaam maar toch altijd weer opstaan.

Over dit tijdrovende en ingrijpende traject wil ik tijdens mijn workshop meer vertellen. Ik zal proberen vragen die leven zo goed mogelijk te beantwoorden.

Ik hoop dat mijn workshop inzicht geeft in het intensieve therapietraject van een overlevende, opdat mijn workshop een bijdrage kan leveren aan goede hulp aan overlevenden.