Accreditatie voor het Symposium in 2019

Accreditatie wordt aangevraagd bij de verschillende beroepsverenigingen.

De FGzPt heeft als eerste ons symposium voor 7 punten geaccrediteerd in het kader van de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen.

Accreditatie is ook aangevraagd voor NIP-eerstelijns psychologen, NIP K&J en NVO-Orthopedagoog-Generalist. Vorig jaar werd dit toegekend voor 6 punten.

Accreditatie van opleiding voor jeugd- en gezinsprofessionals
Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie. Is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP/NVO, dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ en kan deze gewoon ingediend worden.