Workshop 1 – Hanna Stolper: Dissociatie en dissociatieve stoornissen bij kinderen en jongeren. Krijgen zij wel de juiste behandeling?

Door Hanna Stolper

Algemeen wordt aangenomen dat dissociatieve stoornissen ontstaan in de vroege kindertijd. Baby’s en jonge kinderen zijn in hoge mate afhankelijk van hun verzorgers om ervaringen te kunnen integreren. Als deze verzorgers zelf verwaarlozen, mishandelen en misbruiken dan kan dissociëren voor dat moment een oplossing zijn om toch verder te kunnen ondanks deze pijnlijke, bizarre en uiterst beangstigende ervaringen. Dissociëren kan op die manier een gewoonte worden en onderdeel worden van de persoonlijkheid. Hoe kan het dat we deze kinderen in de praktijk van de Jeugd GGZ zo weinig zien? Herkennen we de problematiek onvoldoende of worden ze eenvoudigweg niet verwezen? Is het een gevolg van de dissociatie zelf, waardoor de trauma’s verborgen blijven? In deze workshop zullen we bij deze vragen stilstaan. Aan de hand van casuïstiek waarin de dissociatieve stoornis tot in de adolescentie of volwassenheid gemist is zullen we dit proberen begrijpen.

Het doel van de workshop is om de sensitiviteit te vergroten voor dissociatie en dissociatieve stoornissen bij kinderen en jongeren, maar ook bij hun ouders en ze tijdig te verwijzen voor behandeling.
Hanna Stolper is als klinisch psycholoog werkzaam bij de Jeugd ggz van de Dimencegroep. Tevens is zij praktijkopleider en supervisor (VKJP). Zij heeft ruime ervaring in het brede veld van de Jeugd GGZ. Haar manier van werken kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte benadering. Oog hebben voor de context waarbinnen zich de klachten voordoen en maatwerk bieden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Naast haar werk bij de Jeugd ggz is zij tevens werkzaam als docent in de IMH opleiding en in een eigen praktijk voor volwassenen. In haar praktijk behandelt zij o.a. cliënten met complex trauma en dissociatieve stoornissen.

Hanna Stolper
Organisatie: Jeugd ggz, Dimencegroep en Praktijk voor psychotherapie H. Stolper (18+)
Functietitel: Klinisch psycholoog/praktijkopleider/supervisor/onderzoeker
Telefoonnummer: 038-4269728
Mobiel nummer: 06-13780095
Email: h.stolper@jeugdggz.com; hannastolper@veluwe.net

Workshop 3: Krista Sheaeffer