Workshop 3 – Krista Schaeffer; hechting en vroegkinderlijke traumatisering – complexiteit in de behandeling.

In deze workshop zal aandacht besteed worden aan het herkennen van hechtingsproblematiek en met name de gedesorganiseerde kenmerken en dissociatie bij kinderen. De behandeling van kinderen met vroegkinderlijk trauma is complex en vraagt meer dan een gewone behandeling. Kinderen zijn nog afhankelijk van hun systeem voor verzorging en ontwikkeling en dat maakt het betrekken van het systeem bij de behandeling ook erg belangrijk, al kan dat ook nog wel eens gevoelig liggen als er sprake is van (onbedoelde) schuld. Trauma’s worden nogal eens doorgegeven van generatie op generatie; hoe mooi is het als dit patroon door behandeling doorbroken kan worden! Dat kan niet zonder afstemming met de dagelijkse omgeving (thuis, school, vriendjes).

Mw. drs. K. Schaeffer- van Leeuwen werkt sinds de oprichting in 2005 als Praktijkhouder/ Hoofdbehandelaar voor de psychotherapie praktijk Melody PsyCare en sinds de omvorming van deze praktijk tot WTZi erkende instelling vanaf 2013 is ze Directeur Zorg/ Hoofdbehandelaar bij de instelling Melody PsyCare GGZ. 
Krista heeft vele jaren ervaring in het werken met kinderen en jeugdigen in veel verschillende omgevingen waaronder 10 jaar in de pleegzorg. Zij is opgeleid in Utrecht en Nijmegen en heeft haar sporen als Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut inmiddels verdiend.  Door haar focus in vroeg stadium reeds te richten op hechting gerelateerde problemen heeft het haar inmiddels tot expert gemaakt op dit gebied. Zowel cliënten, collega’s, pleegzorg, jeugdzorg als jeugdbescherming maken daar graag gebruik van. Als supervisor, leertherapeut en als docent (oa op het SPON, NVP en VKJP) deelt zij haar kennis ook met zo veel mogelijk gemotiveerde hulpverleners en collega’s. Ook geeft zij (delen van) de opleiding Differentiatietherapie, Fasetherapie en Basistherapie in opdracht van Anniek Thoomes-Vreugdenhil. Tevens is zij geregistreerd practitioner bij EMDR europe en opgeleid in SensoriMotor Psychotherapy level 1, 2 én 3.