Workshop 4 – Gré van der Zee; dissociatieve stoornissen bij kinderen en jongeren, ten gevolge van seksueel misbruik, mogelijk zelfs geritualiseerd misbruik. Hoe herken je het? Wat is belangrijk in de behandeling en wat doe je als de omgeving het probleem niet lijkt te herkennen, of niet wil herkennen?

Dissociatieve stoornissen ontstaan op zeer jonge leeftijd en komen dus voor bij kinderen en jongeren, ook ten gevolge van seksueel misbruik, mogelijk zelfs geritualiseerd misbruik.

Hoe herken je het? Wat is belangrijk in de behandeling. Wat doe je als de omgeving het probleem niet lijkt te herkennen, in weerstand schiet of het niet wil herkennen?

Ik ben klinisch psycholoog en psycho trauma therapeut. Mijn werkgebied ligt vooral op het terrein van de kinder en jeugd GGZ, maar ik heb ook ervaring in de behandeling van volwassenen.
Sinds 2005 ben ik mij gaan specialiseren in diagnose en behandeling van kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ik werk nu ruim 20 jaar binnen de GGZ: een aantal jaren in een vrijgevestigde praktijk en daarna bij verschillende instellingen, oa de Jutters, Rivierduinen en GGZ Delfland. Ik heb een brede ervaring in onderzoek en behandeling. Kinderen en jongeren vinden dat ik goed kan luisteren en geven aan zich prettig te voelen bij mij. Mijn missie is de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en jong volwassenen en hun gezinnen te versterken, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen

Registraties

Orthopedagoog generalist, GZ Psycholoog, Klinisch psycholoog, psychotrauma therapeut NtVP, EMDR practioner therapeut, Supervisor VGCT en supervisor NIP kinder en jeugd.