Symposium 2020

Het symposium 2020 van Stichting Kenniscentrum TGG heeft als thema “Dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten 2.0” en is een vervolg op het symposium 2019, maar nu nog meer specifiek gericht op de verschillende mogelijkheden binnen een behandeling.

Noteer in je agenda: 21 november 2020

Kirsten Hauber en Arianne Struik zijn opnieuw de plenaire sprekers. De verschillende workshops worden nog verder ingevuld.