Aanmelden voor het symposium 2020

De kans is reëel dat we de 21e november nog te maken hebben met de coronamaatregelen (1,5 meter regel). Binnen Grand Hotel Wientjes is er dan ruimte voor (slechts) 80 mensen, die we in in tweetallen aan een tafel een plek kunnen geven. Daarnaast hebben we een ook een nieuwe optie om toch deel te nemen aan dit symposium middels een live-stream. Je kunt dan op afstand, volledig deelnemen aan de verschillende lezingen en workshops naar je wens.

Prijzen

We willen dit symposium graag zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Professionals betalen voor de online versie € 195,- en voor de face to face versie € 235,-

Studenten, vrijwilligers en particuliere belangstellenden betalen € 95,- voor de online versie en € 125 voor de face to face versie.

Face to face is vol! Alleen online versie is nog beschikbaar

Mocht je geen dringende voorkeur hebben voor de face to face versie in Wientjes, nodigen we je graag uit om gebruik te maken van de online variant. Binnen Wientjes is door de slechts beperkt plaats en online is er alle ruimte! Zeker ook voor mensen die van ver komen een aanrader! Daarnaast biedt de online versie voor studenten natuurlijk ook de mogelijkheid om met meer mensen tegelijk het symposium te volgen. Een deelname certificaat is alleen voor de betalende professionals.

Mocht de situatie in november weer anders zijn houden we je natuurlijk op de hoogte.

Je reservering is van kracht zodra uw betaling binnen is. Inschrijving tussen de face to face versie of de online variant en reservering binnen de verschillende workshops is op basis van tijdstip van aanmelding. Geef dus zo spoedig mogelijk de workshopkeuze door.

Accreditatie

Aanvragen voor accreditatie lopen op dit moment

Betaling

Je kunt het inschrijfgeld overmaken ING bankrekeningnummer NL18INGB 0005422093 t.n.v. Kenniscentrum TGG. Vermeld bij de betaling Symposium 2020 en je volledige naam.

Aanmelden voor het symposium 2020 gaat middels onderstaand formulier. Je aanmelding is pas officieel na betaling van het entreegeld. Je voorkeur voor de verschillende workshops wordt op basis van de aanmelding gereserveerd. Graag bij iedere workshop het nummer van voorkeur aangeven.

Aanmeldformulier


    studentparticulierprofessional


    face to faceonline