Workshops 2020

Workshop 1Mariëtte Groenendijk

Dealen met delen’, het verbeteren van de interne samenwerking als doel in de behandeling van structurele dissociatie bij adolescenten.

Adolescenten met een dissociatieve identiteitsstoornis (over)leven met een verdeelde binnenwereld. Dissociatieve delen beïnvloeden passief of actief, het functioneren in het dagelijkse leven en spelen vaak een belangrijke rol in klachten die optreden. Beangstigend en verwarrend om mee te maken omdat de adolescent vaak niet meekrijgt wat er gebeurt (amnesie) en er sprake kan zijn van controle-verlies over het handelen, waarbij er ook onveilige situaties kunnen ontstaan. Veiligheid en symptoomreductie zijn doelen om meteen in de 1e behandelfase aan te werken, naast een veilige werkrelatie. Vervolgens is een belangrijk doel het op gang brengen van interne samenwerking tussen de dissociatieve delen zodat er meer aansturing en controle komt en de ervaren chaos kan verminderen. Met een goede interne samenwerking kan de latere 2e behandelfase van traumaverwerking veiliger, zorgvuldig en effectief worden ingezet. Ook komt het ten goede aan het bewerken van de hechtingsproblematiek, immers gedesorganiseerde hechting wordt zichtbaar in de verschillen van hechtingsstijl en overlevingsmechanisme tussen dissociatieve delen. Deze workshop geeft informatie over het verbeteren van de interne samenwerking en wat daar allemaal bij komt kijken. Deze informatie is afgestemd op een breder publiek van cliënten, naasten en hulpverleners.

Mariëtte Groenendijk is klinisch psycholoog en (kinder- en jeugd)psychotherapeut en EMDR-supervisor. Ze heeft 30 jaar ervaring in de diagnostiek en (intensieve) behandeling van dissociatieve stoornissen bij volwassenen en was lang teamleider van een Top Referent Trauma Centrum. Sinds 8 jaar behandelt ze in de eigen praktijk de gevolgen van chronische vroegkinderlijke traumatisering ook bij kinderen en adolescenten. Sinds 2007 verzorgt ze lezingen en bijscholing over EMDR bij complexe PTSS / dissociatieve stoornissen / hechtingsproblematiek. Zij schrijft in de landelijke werkgroep mee aan de zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen

Workshop 2Hans van der Ham

Workshop behandeling bij trauma en dissociatie, een praktijkvoorbeeld.

Bij trauma en dissociatie wordt veelal gewerkt met het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel. Hierbij wordt in de eerste fase gewerkt aan stabilisatie en veiligheid die de cliënt in staat moeten stellen om in de tweede fase traumabehandeling te kunnen ondergaan. In de derde fase wordt vervolgens gekeken naar de integratie in het gewone leven.

In deze workshop wordt de behandeling van een jeugdige gevolgd aan de hand van bovenstaand model. Hierin komen tevens de dilemma’s en tegenslagen naar voren waar de therapeut mee geconfronteerd wordt en de oplossingen waarvoor in deze situatie gekozen is.

Hans van der Ham is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog en als EMDR therapeut geregistreerd als European Practitioner voor kind en jeugd. Hij is inmiddels meer dan 30 jaar werkzaam in de jeugdzorg en behandelt sinds 2005 vanuit een vrijgevestigde praktijk voor Basic Trust kinderen en jeugdigen met hechtingsproblematiek, trauma en dissociatie. Naast behandelaar is hij opleider voor trainingen welke vanuit Basic Trust gegeven worden en gericht zijn op hechting, trauma en dissociatie.

Workshop 3Jan de Vries

Besloten intervisie bijeenkomst

Binnen deze besloten workshop gaat het om een intervisie bijeenkomst geleid door Jan de Vries. Deze bijeenkomst is vorig jaar bijzonder goed ontvangen door de aanwezigen. Binnen deze intervisie is er ruimte om uw eigen casus in te brengen en met collega’s tegen het licht te houden. Mocht u vragen hebben rond thema’s als dissociatieve problematiek bij kinderen, EMDR technieken rond dissociatie, georganiseerd misbruik, u bent van harte welkom.

Jan de Vries is GZ psycholoog (Kind&Jeugd), EMDR practitioner VEN, praktijkopleider en supervisor bij ZO!-zorgoplossingen.

Hij werkt met kinderen, jongeren en deels volwassenen met belastende ervaringen in de kindertijd rond gehechtheid, trauma en/of adoptie, o.a. via EMDR en Sensorimotor-psychotherapie.

Workshop 4 – Anne de Vries en Bas Kremer

Anne de Vries en Bas Kremer geven een workshop rond de laatste ontwikkelingen in ons onderzoek naar georganiseerd misbruik en lichten onze gewijzigde visie op TGG toe. Verder is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan mocht je een kind in behandeling hebben en twijfel hebben of er mogelijk sprake is van georganiseerd misbruik.

Workshop gegeven door:

Anne de Vries, emeritus predikant, kwam vanuit zijn werk in aanraking met een aantal incest-overlevers. Zijn pastorale interesse was gewekt en dankzij een groeiend netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) Godsdienst en Incest in Groningen en Drenthe. Hij maakte daar 9 jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als Baptisten predikant werkte hij enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van seksueel geritualiseerd geweld tegen kinderen en volwassenen. Anne de Vries maakt 20 jaar deel van het bestuur van het kenniscentrum TGG.

Bas Kremer had, voordat hij zijn praktijk startte in 1994, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis. Daar is hij voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en ritueel misbruik ervaringen. Na zijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van iemand met een TGG geschiedenis. Door de jaren heen heeft hij steeds mensen begeleid die zich of los wilden maken uit een cult of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar ernstig bezeerd en verdeeld door het leven gingen. Als therapeut heeft hij ruim twintig jaar ervaring met mensen die getuigen slachtoffer te zijn van TGG en is in die hoedanigheid bestuurslid van KTGG.