“The courage to heal” Ellen Blass and Laura Davis

the-courage-to-heal-ellen-bass-laura-davisEllen Bass is dichter en schrijver, Laura Davis heeft zelf incest ondergaan. Zij zijn niet wetenschappelijk geschoold, maar stellen dat een wetenschappelijke titel niet nodig is: “om zorgvuldig te luisteren en mededogen te hebben met een ander menselijk wezen”. Zij hebben grote ervaring ook opgedaan in het leiden van workshops voor overlevenden

Hoofdstukken zijn :

  1. Taking Stock
  2. The Healing Process
  3. Changing Patterns
  4. For Supporters of Survivors
  5. Courageous Women
  6. Resource Guide

ISBN 07493 09 385, jaar: 2008

“Onschuldig” Carla Harmoen, 24 sept. 2011

cover-boek-onschuldig-ISBN13-9789086030439Schrijfster is psychologe en heeft ruime ervaring met de hulpverlening aan overlevenden van ritueel misbruik.
Zij is een voorbeeld van hoe belangrijk het is om als hulpverlener op dit extreme gebied spiritueel
(voor haar: vanuit haar christelijk geloof) zich geruggesteund te weten.

ISBN13: 9789086030439

Via website : www.fragilewing.com