Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control, John D. Lovern

This paper has described spin programming, a type of abuse that until recently was unknown to psychotherapists, but has obviously been in use by ritual abusers for many years, at least four decades, and probably much longer. It is possible that most or perhaps all patients with histories of ritual abuse have been subjected to spin programming. Patients who were born into cults that practice ritual abuse (as opposed to having been recruited later in life) are probably more likely to have experienced spin programming, and their spin programming is likely to be both more intensive and more sophisticated.

Spin programming presents some formidable obstacles for psychotherapy. It is apparent that, in the past, lack of awareness and understanding of spin programming by the therapeutic community has contributed to many problems in therapy, and that complete healing has probably been impossible without facing and dealing effectively with this type of mind control technique.

It is hoped that this paper will provide a valuable service by making information available to therapists that may contribute to significant breakthroughs for their patients and ultimately allow for their complete healing, while also providing testable hypotheses to researchers interested in ritual abuse.

John D. Lovern, Ph.D.

Presented at The Sixth Western Clinical Conference on
Multiple Personality and Dissociation, Irvine, CA, 1993

Revised Februari 5, 1993

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse

David W. Neswald, M.A. M.F.C.C. in collaboration with Catherine Gould, Ph.D. and Vicki Graham-Costain, Ph.D. The California Therapist, Sept./Oct. 1991, 47-50

Increasingly, cases of Multiple Personality Disorder (MPD) and Satanic Ritualistic Abuse (SRA) are being reported in the psychotherapeutic community. Though controversy concerning authenticity remains, such cases are slowly gaining in acceptability as a genuine social and psychopathological phenomenon. Concurrently, the etiological underpinnings and treatment demands of these special patients are being unraveled and understood as never before. As a result, it is becoming increasingly clear that perhaps the most demanding treatment aspects of such cases concern the problems posed by what is known as “cult programming.”

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse

“Building The Manchurian Candidate”, Colin A. Ross

By research at the medical school library, ordering out-of-print books, and requests filed through the Freedom of Information Act, I have built up compelling documentation of the fact that the CIA and military intelligence agencies have been creating multiple personality experimentally, and using these subjects in courier and infiltration operations.

Dr Colin A. Ross, M.D., 1999

Building The Manchurian Candidate

Rapportage van een onderzoek (inclusief het vervolg)

Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten.

Achtentwintig therapeuten en andere hulpverleners werden door ons in de loop der jaren geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan is nu voltooid. Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel – Rapportage van een onderzoek – is al enige tijd op de site te lezen. In het zo juist voltooide, veel langere tweede deel – Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten – worden de bevindingen meer gedetailleerd besproken en geanalyseerd.

Let op!
In beide artikelen komen teksten voor die schokkend zijn en kunnen leiden tot dissociëren. Mensen die zich zelf slachtoffer weten van cultgeweld en niet zeker weten of zij volledig los zijn van de cult doen er verstandig aan deze artikelen niet te lezen buiten de aanwezigheid van een steungevende, liefst deskundige vertrouwenspersoon.

Rapportage van een onderzoek naar ritueel misbruik

Rapportage vervolg (april 2011)

Alternatief Beraad Brochure

In 2011 heeft Kenniscentrum TGG deze brochure uitgebracht, deze is bijgewerkt in 2018.

Het Kenniscentrum TGG wil met deze brochure meer bekendheid geven aan een
problematiek, waarmee hulpverleners en andere professionals in hun werk te maken kunnen krijgen.
Het gaat om mensen die overlevende zijn van misbruik dat plaatsgevonden heeft of
nog steeds plaatsvindt in satanische sekten. Ten gevolge daarvan hebben zij meestal
een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, een meervoudige persoonlijkheid) ontwikkeld.

Brochure bekijken en lezen

“Multiple Selves, Multiple Voices” Phil Mollon

Working with Trauma, Violation and Dissociation

Van de achterkant:

A large number of difficult patients who self-harm and hear voices, but who are not schizophrenic, are sometimes diagnosed as having a borderline personality disorder, but may often be better understood as suffering from trauma-based dissociative disorder, the most extreme form of which is Multiple Personality/Dissociative Identity Disorder. This is a book of clinical, theoretical and historical importance. Drawing on exciting recent developments in work on trauma and dissociation, Phil Mollon provides a clinically based conceptual model and account of the therapeutic process with patients whose personalities are structured around trauma and pretence. The complexities and hazards of the process are fully considered, as are the problems of Recovered Memory and Pseudomemory. The author illustrates the concepts and process by a detailed account of therapy with MPD/DID, and the specific problem of the perverse sexual abuse of children is dealt with in a chapter on the nature of deep perversion and evil. Trauma and dissociation present challenges to both psychoanalysis and mainstream psychiatry and clinical psychology. Therapists, counsellors and nurses who work within the cognitive or analytic approaches to assessment and treatment will welcome this thoughtful and useful book.

ISBN: 9780471963301
Uitgegeven door: John Wiley & Sons Ltd.,

“Karen, de vrouw met 17 persoonlijkheden” Richard Baer

Integratieproces van 17 “alters”, die ontstonden in een ernstige vorm van seksueel misbruik.

Samenvatting

Een onvergetelijk verhaal over leven met een identiteitsstoornis, over hoop, doorzettingsvermogen en vriendschap.
In 1989 stapt een onopvallende vrouw de praktijk van Richard Baer binnen. Ze heet Karen en staat op het punt om in te storten. Ze legt uit dat ze door haar man wordt geslagen, dat haar moeder geld van haar steelt, dat ze pijn heeft en dat ze wil sterven. Richard neemt haar in behandeling en na enkele sessies vertelt Karen dat ze af en toe stukken tijd mist, alsof ze er niet bij was. Na enkele weken begint het Richard te dagen: Karen heeft een meervoudige persoonlijkheidsstoornis.
Gedurende de daaropvolgende vijf jaar werken Richard en Karen samen aan haar herstel: ze ontdekken zeventien verschillende persoonlijkheden, die al sinds haar jeugd in Karen wonen en haar beschermen tegen haar ondraaglijke leven.

Karen, de vrouw met zeventien persoonlijkheden is het verbazingwekkende verslag van de reis die Richard en Karen samen hebben gemaakt om de zeventien persoonlijkheden te leren kennen, en uiteindelijk door hypnose te laten samenvoegen tot de Karen die ze vandaag de dag is: een jonge, sterke, gelukkige vrouw, en moeder van twee kinderen.

ISBN 9789022549063, november 2007

“Onschuldig” Carla Harmoen, 24 sept. 2011

Schrijfster is psychologe en heeft ruime ervaring met de hulpverlening aan overlevenden van ritueel misbruik.
Zij is een voorbeeld van hoe belangrijk het is om als hulpverlener op dit extreme gebied spiritueel
(voor haar: vanuit haar christelijk geloof) zich geruggesteund te weten.

ISBN13: 9789086030439

Via website : www.fragilewing.com