Symptomenlijst kinderen met DIS en TGG

We bieden met enig voorbehoud een lijst aan met symptomen die zouden kunnen duiden op ervaringen met geritualiseerd misbruik. Deze lijst is deels ontstaan uit de ervaring van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie en deels een integrale vertaling is van een symptomenlijst uit de traumahulpverlening in de VS.

Het voorbehoud is dat we dit niet aanbieden om als checklist tijdens een gesprek met een minderjarige te gebruiken – dat ontraden we ten zeerste. Maar wel kan de lijst gebuikt worden na afloop van zo’n gesprek om zo mogelijk een nog scherper beeld te krijgen van wat het gesprek heeft opgeleverd.

Nog een andere opmerking is vooraf noodzakelijk: Er staan behoorlijk expliciete symptomen vermeld, die mogelijk kunnen werken als triggers. Als u als lezer daar beducht voor bent, raden we aan deze lijst niet in te zien.

Bekijk Symptomenlijst kinderen DIS en TGG

Workshops en lezingen van het Symposium “De Grens” 2017

Op 24 november 2017 hebben we het symposium “De Grens” georganiseerd waarbij diverse lezingen en workshops werden gehouden. Lees hier de diverse workshops en lezingen nog eens na (in PDF formaat)

Symposium – 2017 – Lezing Christel Kraaij – De Grens

Symposium – 2017 – Lezing Swanny Kremer – Dader- en slachtofferschap

Symposium – 2017 – Workshop Aad Stierum – Dissociatieve problematiek bij kinderen

Symposium – 2017 – Workshop Bas en Anne – SRA, ideologie of methodiek

Symposium – 2017 – Workshop Rob Kelder – Non-punishment

Symposium – 2017 – Workshop Swanny Kremer – Moreel beraad

Symposium – 2017 – Workshop Vivienne Vogel – Slachtofferschap als verklaring voor daderschap

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control, John D. Lovern

This paper has described spin programming, a type of abuse that until recently was unknown to psychotherapists, but has obviously been in use by ritual abusers for many years, at least four decades, and probably much longer. It is possible that most or perhaps all patients with histories of ritual abuse have been subjected to spin programming. Patients who were born into cults that practice ritual abuse (as opposed to having been recruited later in life) are probably more likely to have experienced spin programming, and their spin programming is likely to be both more intensive and more sophisticated.

Spin programming presents some formidable obstacles for psychotherapy. It is apparent that, in the past, lack of awareness and understanding of spin programming by the therapeutic community has contributed to many problems in therapy, and that complete healing has probably been impossible without facing and dealing effectively with this type of mind control technique.

It is hoped that this paper will provide a valuable service by making information available to therapists that may contribute to significant breakthroughs for their patients and ultimately allow for their complete healing, while also providing testable hypotheses to researchers interested in ritual abuse.

John D. Lovern, Ph.D.

Presented at The Sixth Western Clinical Conference on
Multiple Personality and Dissociation, Irvine, CA, 1993

Revised Februari 5, 1993

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control

Ritual Abuse & Torture in Australia ASCA

Een document van Advocates for Survivors of Child Abuse (ASCA) over ritueel misbruik in Australië (Engelstalig document), tegenwoordig Blue Knot Foundation.

ASCA: ADVOCATES FOR SURVIVORS OF CHILD ABUSE
Advocates for Survivors of Child Abuse (ASCA) is a national organisation dedicated to the needs of all survivors of child abuse. ASCA aims to empower survivors and to dispel the myths and misinformation about child abuse in our society.
ASCA provides a combination of services specifically designed for survivors of childhood trauma – support (self-help and therapeutic), education and advocacy.

Lees Ritual Abuse & Torture in Australia

Ritual Abuse in the Twenty-First Century, James R. Noblitt and Pamela Perskin

ritual-abuse-in-the-twenty-first-century“Noblitt and Perskin have brought together, in this one book, important writings from two dozen international, multidisciplinary team members. They are experts on the psychological, forensic, social and political consequences and ramifications of ritual abuse.” “The book explores cross-cultural reports of abusive ritual life threatening abusive ordeals, a redefining of the confusion of language toward the end of moving toward a greater clarity and uniformity in terminology, and an informed discussion of available literature regarding international reports of abuse.” “Diagnosis, controversy, cult brain washing, satanic abuse, police and media handling, prayer, inner healing, patterns in mind control, and therapy are also discussed in detail.” “I found the case studies to be insightful, informational, and helpful. The work is thoroughly researched and well documented” “This is a book that should be read by mental health workers, pastors, professional counselors, political leaders, and concerned laymen.”

Door Richard R. Blake.

ISBN 9781934759127

Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik (1994)

De werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie heeft in april 1994 een rapport uitgebracht over de resultaten van een onderzoek.

De aanleiding voor dit onderzoek

In 1992 kwamen er bij de Inspectie Jeugdhulpverlening (IJHV) van de ministeries
van WVC en justitie meldingen binnen van instellingen voor jeugdhulpverlening
die betrekking hadden op mogelijk ritueel misbruik bij een aantal
kinderen. Tot aan augustus 1992 waren er circa 11 gevallen gemeld in de
provincies Noord-Holland en Utrecht.

Commissie 1994 rapport 1

Commissie 1994 rapport 2

Commissie 1994 rapport 3

Commissie 1994 rapport 4

Commissie 1994 rapport 5

Commissie 1994 rapport 6

Commissie 1994 rapport 7

Commissie 1994 bijlagen

 

 

Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

De mensen die aangeven slachtoffer te zijn of te zijn geweest van ritueel misbruik zijn, voor zover ons bekend, voornamelijk meisjes en vrouwen, die zijn gediagnosticeerd als lijdend aan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) of een dissociatieve identiteitsstoornis niet anderszins omschreven (DISNAO). In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe dit kan en wat wetenschappelijk onderzoek hierover leert.

DIS

 

Rapportage van een onderzoek (inclusief het vervolg)

Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten.

Achtentwintig therapeuten en andere hulpverleners werden door ons in de loop der jaren geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten, die aangeven ritueel misbruikt te zijn in groepsverband. De verslaggeving hiervan is nu voltooid. Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel – Rapportage van een onderzoek – is al enige tijd op de site te lezen. In het zo juist voltooide, veel langere tweede deel – Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten – worden de bevindingen meer gedetailleerd besproken en geanalyseerd.

Let op!
In beide artikelen komen teksten voor die schokkend zijn en kunnen leiden tot dissociëren. Mensen die zich zelf slachtoffer weten van cultgeweld en niet zeker weten of zij volledig los zijn van de cult doen er verstandig aan deze artikelen niet te lezen buiten de aanwezigheid van een steungevende, liefst deskundige vertrouwenspersoon.

Rapportage van een onderzoek naar ritueel misbruik

Rapportage vervolg (april 2011)

Alternatief Beraad Brochure

In 2011 heeft Kenniscentrum TGG deze brochure uitgebracht, deze is bijgewerkt in 2018.

Het Kenniscentrum TGG wil met deze brochure meer bekendheid geven aan een
problematiek, waarmee hulpverleners en andere professionals in hun werk te maken kunnen krijgen.
Het gaat om mensen die overlevende zijn van misbruik dat plaatsgevonden heeft of
nog steeds plaatsvindt in satanische sekten. Ten gevolge daarvan hebben zij meestal
een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, een meervoudige persoonlijkheid) ontwikkeld.

Brochure bekijken en lezen

Blue Knot Foundation

Empowering recovery from childhood trauma

Blue Knot Foundation, formerly Adults Surviving Child Abuse (ASCA), is the leading national organisation working to improve the lives of 1 in 4 adult Australians (5 million) who have experienced childhood trauma. This includes people who have experienced child abuse in all its forms, neglect, domestic violence in childhood and other adverse childhood events. This is known as complex trauma.

Blue Knot Foundation, voorheen bekend als ASCA (Adults Surviving Child Abuse) is een organisatie in Australië met o.a. informatie en documentatie over ritueel geweld in Australië.

http://www.blueknot.org.au/