Workshops en lezingen Symposium 2018

Op 24 november 2018 hebben we een symposium georganiseerd over “Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij (doorgaand) misbruik”. Lees hier diverse worskhops en lezingen terug.

Lezing: Therapie bij doorgaand georganiseerd geweld, een aantal dilemma’s; Christel Kraaij(PDF)

Workshop Behandeling doorgaand georganiseerd geweld (PDF)

Lezing: Inconsistente verklaringen en keuzevrijheid bij slachtoffers van seksuele uitbuiting; Marian Tankink (PDF)

Workshop Brenda: Wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapietraject bij doorgaand misbruik (PDF)

Workshop: Van satanisch ritueel misbruik naar transgenerationeel georganiseerd geweld; Anne de Vries en Bas Kremer (PDF)

Symptomenlijst kinderen met DIS en TGG

We bieden met enig voorbehoud een lijst aan met symptomen die zouden kunnen duiden op ervaringen met geritualiseerd misbruik. Deze lijst is deels ontstaan uit de ervaring van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie en deels een integrale vertaling is van een symptomenlijst uit de traumahulpverlening in de VS.

Het voorbehoud is dat we dit niet aanbieden om als checklist tijdens een gesprek met een minderjarige te gebruiken – dat ontraden we ten zeerste. Maar wel kan de lijst gebuikt worden na afloop van zo’n gesprek om zo mogelijk een nog scherper beeld te krijgen van wat het gesprek heeft opgeleverd.

Nog een andere opmerking is vooraf noodzakelijk: Er staan behoorlijk expliciete symptomen vermeld, die mogelijk kunnen werken als triggers. Als u als lezer daar beducht voor bent, raden we aan deze lijst niet in te zien.

Bekijk Symptomenlijst kinderen DIS en TGG

Documentaire: Niets is wat het lijkt

Stichting Alternatief Beraad heeft een documentaire laten maken over Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG) met als titel: Niets is wat het lijkt. Een professionele documentaire gemaakt door Sander Houwen, Colet van der Ven en Christel Kraaij.

We zouden de documentaire graag kosteloos aanbieden. Echter de productie heeft veel geld gekost en de Stichting (bestaand uit louter vrijwilligers) heeft vrijwel geen eigen vermogen. Daarom moeten wij € 50,- rekenen voor de huur van de documentaire voor een week. Dit geld zal volledig worden gebruikt voor de zorg voor slachtoffers van TGG.

Bekijk hieronder de gratis preview en huur de video voor één week:

Documentaire TGG: Niets is wat het lijkt from Stichting Alternatief Beraad on Vimeo.