Geen strijd

Kenniscentrum TGG stelt geritualiseerd misbruik aan de orde zonder strijd te voeren tegen personen.

Wij richten ons niet op de schuldvraag. Ons standpunt is, dat geritualiseerd misbruik een maatschappelijk probleem is, een onrecht, dat mensen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Wij willen met onze activiteiten een bijdrage leveren om dit onrecht te stoppen en ondersteuning te bieden waar een hulpvraag is.

Wij zijn ons er daarbij van bewust, dat de kwestie van dader- en slachtofferschap juist binnen de context van geritualiseerd misbruik niet altijd eenduidig is en dat dader- en slachtofferschap binnen één persoon aanwezig kunnen zijn.