Missie

Het Kenniscentrum TGG heeft de volgende missie:

  • Onderzoek doen naar het bestaan van georganiseerd misbruik in Nederland. Kenniscentrum TGG wil het onderzoek voortzetten naar het bestaan van geritualiseerd misbruik in Nederland, dat in 1993 werd gestart door de Nederlandse overheid. Door de ervaringen van overlevenden en/of hun therapeuten en mantelzorgers te verzamelen en te vergelijken, proberen we licht te werpen op de realiteit van de herhaalde getuigenissen over georganiseerd misbruik in Nederland en in de inhoud van de meldingen.
  • We willen daarnaast graag het onderwerp georganiseerd misbruik uit de taboesfeer halen en de stilte binnen de relevante beroepssectoren doorbreken (hulpverlening, Justitie, gezondheidsdiensten).
  • Een andere doelstelling is het vergroten van expertise binnen de hulpverlening. We bieden mogelijkheden voor inter- en supervisie om de medewerker bij justitie, hulpverlener of mantelzorger zo goed mogelijk te ondersteunen.
  • Binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, ondersteunen we overlevenden om passende professionele hulp te vinden.
  • We hebben niet de illusie een eenduidige waarheid te ontdekken over geritualiseerd misbruik. Het zou al een grote stap voorwaarts zijn wanneer binnen de betrokken beroepsgroepen het bewustzijn toeneemt dat de meldingen van geritualiseerd misbruik deel zouden kunnen zijn van een vreselijke realiteit.

Graag ontvangen wij informatie van betrokkenen die professioneel of persoonlijk met overlevenden van georganiseerd misbruik geconfronteerd worden. Vanwege ons beperkte team en middelen beseffen we dat we onze doelen maar in beperkte mate kunnen realiseren.