Accreditatie symposium november 2021

Onderstaand de punten waarop we vorig jaar geaccrediteerd zijn. De aanvragen lopen weer en we verwachten een gelijke waardering, zie onder:

De FGzPt heeft ons symposium 2020 voor 7 punten geaccrediteerd in het kader van de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen en gezondheidszorgpsychologen

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG heeft herregistratie toegekend voor 6 punten.

NIP- Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist: 6 (herregistratie)

NIP- Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist: 1,5 (opleiding/behandeling)

NIP- Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist: 1,5 (opleiding/diagnostiek)

Vereniging EMDR Nederland: Algemene scholing: 5

Vereniging EMDR Nederland: Vakinhoudelijke scholing: 1

Accreditatie van opleiding voor jeugd- en gezinsprofessionals
Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie. Is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP/NVO, dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ en kan deze gewoon ingediend worden.