Lezing 3: Lezing door ervaringsdeskundige

Als overlever van ritueel misbruik en huiselijk geweld zal ik tijdens het symposium ingaan op het
thema loyaliteit. Als kind was ik afhankelijk van mijn ouders, en andere primaire verzorgers. Dat zij
dingen deden die mij schade toebrachten, was een gegeven waar ik niet mee om kon gaan. Daardoor
had ik strategieën nodig om te overleven in datgene wat ik kende als normaal.
Ondersteund door fragmenten uit dossiers die als kind over mij zijn bijgehouden zal ik iets vertellen
over de signalen die er waren bij hulpverleners en docenten dat er iets mis was; Hun vraagtekens,
hun zoektocht en de diepe angst die dat bij mij teweeg bracht om te worden ontdekt.
Wat gebeurt er in het hoofd van een verdeeld kind dat niet praat? Deze vraag is de drijfveer om mij
als ervaringsdeskundige in te zetten en mijn verhaal te vertellen. Ik wil datgene wat verborgen gaat
achter het dikke rookgordijn dat opgeworpen wordt in het systeem van kinderen die het slachtoffer
zijn van transgenerationeel georganiseerd geweld een stem geven, opdat datgene wat zij niet zeggen
gehoord wordt!

Als overlever van georganiseerde kinderprostitutie in Nederland ontbreekt mijn naam nog in deze vooraankondiging om mijn veiligheid beter te borgen. Mijn naam noem ik wel op de dag zelf.