Symposium 2018

Het succesvolle symposium „de Grens“ van 2017 krijgt een vervolg in 2018!

Zaterdag 24 november om 9.30 weer inloop in Grand Hotel Wientjes.

Studenten, vrijwilligers en particuliere belangstellenden betalen €75,-

Accreditatie voor FGzPt en het NIP goed gekeurd en met 6 punten gewaardeerd!

Thema van het symposium 2018: Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij (doorgaand) georganiseerd misbruik

Bij aanvang van therapie bij georganiseerd misbruik is er soms nog sprake van doorgaand geweld. Dat er binnen de (veelal dissociatieve) persoonlijkheidsstructuur van de cliënten nog delen zijn die gevangen zitten in de manipulaties van destructieve groepen. We hebben het hierbij over slachtoffers van geritualiseerd geweld, mensenhandel, kinderprostitutie en bijvoorbeeld „loverboyproblematiek“.

Christel Kraaij is bereid gevonden opnieuw een lezing te verzorgen met het onderzoeken van therapeutische mogelijkheden, ook als er sprake is van nog doorgaand misbruik. Haar lezing gaat over de dilemma’s die je kunt tegenkomen als je met cliënten werkt met vergelijkbare verhalen en daarop gebaseerd een aantal do’s and dont’s. Ook is er ruimte voor discussie, want met dit onderwerp zijn er vele kanten aan de zaak.

 

Marian Tankink, houdt een lezing over inconsistente verklaringen en keuzevrijheid bij slachtoffers van seksuele uitbuiting

Marian Tankink (PhD), voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is medisch antropoloog en haar onderzoeksgebied richt zich op hoe vluchtelingen en mensen in conflictgebieden omgaan met (seksueel) geweld.

Ze is tevens commissielid van de pilot ‘aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel’ van het slachtofferfonds en hoofdredacteur van Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.

Programma en verwijzingen

Bedankt dat je er was. Indien je e.e.a. wilt nalezen: Programma 2018

Lezing 1 Christel Kraaij, Cliënten en georganiseerd misbruik, dilemma’s binnen psychotherapie

Lezing 2, Marian Tankink, verklaringen of aangiften bij de politie: verwarrend en frustrerend voor alle partijen

Workshops

Workshop 1, overlevende Brenda: wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapietraject bij doorgaand misbruik

Workshop 2, Hetty de Bruin; een eerste kennismaking met TGG

Workshop 3, Bas Kremer en Anne de Vries; een nieuwe (werk)definitie voor SRA, Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, oftewel TGG

Workshop 4, Aernoud van der Knoop en Wieke Hensbroek, Psychotherapie en beeldende therapie bij doorgaand misbruik. Wat werkt?

Workshop 5, onze documentaire rond TGG, “Niets is wat het lijkt”.