Symposium 2019

Het derde symposium van Kenniscentrum TGG komt eraan! Noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 23 november 2019, Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle

Het symposium is uitgebreid geaccrediteerd. Lees hier meer over accreditaties.

Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten

Dissociatieve problematiek is al decennia lang een lastig beeld binnen de hulpverlening. Voor een deel zit dit in het beeld zelf, het gedissocieerd zijn, het uit contact zijn en het daarmee onzichtbaar zijn voor de pijn die iemand heeft opgelopen, als echter ook in de moeite die de samenleving heeft met ernstig trauma.

Bij volwassenen resulteert dit erin dat een diagnose als DIS vaak pas gesteld wordt, nadat iemand een uitgebreide tocht in de hulpverlening heeft afgelegd, voordat een passende behandeling gericht op de dissociatieve problematiek kan worden gestart.
Of helaas dat deze behandeling überhaupt niet in beeld komt en iemand kansloos afglijdt naar bijvoorbeeld de chronische psychiatrie of een donkere kant van de samenleving.

Wat zou het fijn zijn als we eerder instaat zijn om een diagnose als DIS op een adequate wijze te stellen. Dit zou een kind eerder uit een destructieve omgeving kunnen bevrijden, of een lang traject in de hulpverlening kunnen besparen, door eerder en heel gericht te kunnen behandelen.

Het ochtendprogramma bestaat uit een tweeluik door Arianne Struik en Kirsten Hauber. Zij openen de dag met plenaire lezingen die specifiek gericht zijn op bovenstaand thema.

Bekijk het programma