Aanmelden voor het symposium 2019

We willen dit symposium graag zo laagdrempelig mogelijk aanbieden.

Professionals betalen €195,-

Studenten, vrijwilligers en particuliere belangstellenden betalen €85,-

Uw reservering is van kracht zodra uw betaling binnen is. Inschrijving binnen de verschillende workshops is op basis van tijdstip van aanmelding. Geef u dus zo spoedig mogelijk op om de workshop van uw keuze te reserveren.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsvereningingen, lees het hier.

Betaling

U kunt uw inschrijfgeld overmaken ING bankrekeningnummer NL18INGB 0005422093 t.n.v. Stichting Alternatief Beraad. Vermeld op uw betaling Symposium 2019 en uw volledige naam.

Aanmelden voor het symposium “Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij doorgaand misbruik” gaat middels onderstaand formulier. Uw aanmelding is pas officieel na betaling van het entreegeld. Uw voorkeur voor de verschillende workshops wordt op basis van uw aanmelding voor u gereserveerd. Graag bij iedere workshop uw nummer van voorkeur aangeven.

Aanmeldformulier


    studentparticulierprofessional