Lezing 3, Stichting Fier

In Nederland worden jaarlijks meer dan 3.000 Nederlandse vrouwen en mannen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Ruim een derde hiervan is bovendien minderjarig. Een groot deel van deze slachtoffers wordt echter nooit opgemerkt door de overheid. Vanwege angst, schaamte of een gebrek aan zelfidentificatie is voor veel van deze slachtoffers de drempel om naar de politie of hulpverlening te gaan veel te hoog. Via Chat met Fier, een online hulpverleningstool waar slachtoffers van mensenhandel anoniem met een daartoe opgeleide hulpverlener over hun situatie kunnen chatten, lukt het om met een deel van deze ‘onzichtbare’ doelgroep in contact te komen. In 2020 maakten bijna 300 slachtoffers gebruik van Chat met Fier, een veelvoud van het aantal slachtoffers dat officieel in zicht is bij de autoriteiten.

Sjoerd van Bemmel

In deze presentatie zal Sjoerd van Bemmel, senior onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), ingaan op wie deze slachtoffers zijn en op welke wijze dit inzicht kan helpen in het vormgegeven van effectief beleid. ”Sjoerd van Bemmel werkt sinds 2020 als senior onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Hij houdt zich daar onder meer bezig met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar seksuele en criminele uitbuiting. Daarvoor was hij vijf jaar werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen als respectievelijk onderzoeker en coördinator van het cluster mensenhandel. Hij heeft een achtergrond in Geschiedenis en Internationale Betrekkingen.

Johannes Dijkstra

Johannes Dijkstra, teamleider Chat met Fier, zal jullie meenemen hoe de hulpverleners van Fier in contact gaan met deze slachtoffers en op welke wijze zij hen helpen.