Symposium 21 mei 2022 en online beschikbaar de hele maand juni!

Thema: mensen met dissociatieve problematiek die vast zitten in het sekswerk, maar die los willen komen uit een leven van uitbuiting en prostitutie.

Bij ons Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld streven we al jaren naar een betere erkenning en behandeling van slachtoffers van intergenerationele (georganiseerde) uitbuiting. Afgelopen jaren werden we door verschillende stichtingen met een uitstapprogramma benaderd voor ondersteuning bij mensen met dissociatieve problematiek en een wens om los te komen uit de prostitutie.

Binnen deze verschillende uitstapprogramma komen met enige regelmaat mensen in beeld met ernstige problematiek en met een gefragmenteerde en vaak ambivalente wens om zich los te maken uit de prostitutie. Dit levert vaak een buitengewoon ingewikkelde hulpvraag op. Het ene moment is iemand soms hevig overstuur en wanhopig, het andere moment alsof er niets aan de hand is en haar hulpvraag eigenlijk nergens over gaat of geen idee meer waarom ze eigenlijk hulp heeft gevraagd. Indien we niet goed begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is, is het ook voor de hulpverlener soms om wanhopig van te worden. Is er misschien een relatie tussen transgenerationeel kindermisbruik en dezelfde, nu volwassen slachtoffers, die moeilijk van de prostitutie los kunnen komen?

Over deze groep mensen binnen het sekswerk, met dissociatieve problematiek, die binnen de uitstapprogramma’s een beroep doen op hulp, gaat het symposium van 21 mei 2022. Om beter te begrijpen, te herkennen en handvatten te krijgen, voor deze nog wat onzichtbare problematiek en groep hulpvragers.

Locatie

Grand Hotel Wientjes in Zwolle
Stationsweg 7,
8011 CZ Zwolle