Coaching en supervisie

Voor mensen die professioneel te maken hebben met overlevenden van geritualiseerd misbruik bieden we coaching en supervisie, bijvoorbeeld voor

 • therapeuten,
 • docenten, artsen, advocaten en andere professionals,
 • buddy’s

Het kan zijn dat u vragen hebt die niet via deze website beantwoord worden. Of dat u geconfronteerd wordt met situaties waar u geen raad mee weet.

Enkele bij het Kenniscentrum TGG aangesloten professionals bieden:

 • Een kort antwoord op een per e-mail gestelde incidentele vraag.
  Dit is kosteloos zolang het incidenteel blijft.
 • Een eenmalig (eventueel telefonisch) consult met een professional.
  Zie verder hieronder.
 • Een coachingstraject of supervisietraject.
  In onderling overleg worden de doelen en het aantal gesprekken vastgesteld.
  De gesprekken vinden in principe plaats bij de coach of supervisor, maar kunnen ook telefonisch gevoerd worden.

Kosten

Particulier: € 80,– per gesprek van een uur, exclusief BTW.
In opdracht van de werkgever: € 150,– per gesprek van een uur, exclusief BTW.

Aanmelding kan via het contactformulier. Vermeld daarbij ook uw beroep en de organisatie waar u werkt.