Steun het Kenniscentrum TGG

De werkzaamheden van Stichting Kenniscentrum TGG worden niet structureel gefinancierd. De leden van het bestuur en de werkgroep bekostigen zelf de activiteiten, incidenteel gesteund door een donatie.

Graag willen we onze werkzaamheden op het gebied van onderzoek, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering verder uitbreiden. Dat kan alleen met financiële hulp van mensen die zich betrokken voelen bij ons werk!

We nodigen u graag uit om ons werk te ondersteunen via een gift op onderstaande rekening.

  • ING bankrekeningnummer NL18INGB 0005422093  t.n.v. stichting Kenniscentrum TGG.
  • IBAN: NL18INGB 0005422093
    BIC: INGBNL2A
  • RSIN nummer: 814197589

Wilt u meer informatie of contact, gebruik dan het contactformulier.