Hulp verlenen of vragen

Op zoek naar hulp?

Bent u op zoek naar hulp, dan hebben wij een bescheiden lijst met hulpverleners en instanties die ervaring hebben met slachtoffers van georganiseerd misbruik en mensenhandel. Neem dan even contact op voor de meest actuele versie.

Soms hebben mensen al een therapeut en een goede therapeutische relatie, maar mist er specifieke kennis rond deze problematiek. Mocht uw therapeut bereid zijn zich in deze problematiek te willen verdiepen, dan is er al veel gewonnen. Uiteindelijk is de therapeutische relatie de belangrijkste basis om hier goed doorheen te komen. Vanuit het beraad ondersteunen we graag collega’s, die zich in het proces sterk willen maken voor hun cliënt, middels supervisie en het organiseren van symposia.

Hulp bieden?

Wij zoeken dringend collega’s die we aan ons lijstje met mogelijke hulpverleners kunnen toevoegen. Er komen bijna wekelijks verzoeken binnen tot ondersteuning of een verzoek tot therapie. Het belangrijkste hierbij is een open houding ten aanzien van dissociatieve problematiek en de bereidheid je te willen verdiepen in deze materie. Mogelijk heeft u al ervaring met complex trauma en met slachtoffers van georganiseerd misbruik. Gezien de aard van de problematiek zoeken we bij voorkeur collegae die behandelmogelijkheden hebben in de SGGZ. We voegen u graag toe aan onze lijst!

Supervisie

Vanuit het Kenniscentrum TGG zijn we in beperkte mate in staat om supervisie te verzorgen en hulpverleners te ondersteunen; ook voor hulpverleners die nog geen ervaring hebben met georganiseerd misbruik en hier tot hun schrik mee geconfronteerd worden. Indien dit zich binnen een therapietraject openbaart, betekent dat doorgaans dat de kwaliteit van de therapeutische relatie goed genoeg is om met deze thematiek te kunnen gaan werken. Blijkbaar heeft de cliënt voldoende vertrouwen in u. We ondersteunen u graag om ook dit deel van de behandeling tot een goed einde te brengen. Skype behoort tot de mogelijkheden om een landelijke dekking beter te borgen.

Mocht u in staat zijn tot het geven van supervisie, horen we dat graag om onze lijst aan te vullen.

Mantelzorg

Biedt u mantelzorg aan mensen met dissociatieve problematiek of PGB begeleiding, dan horen we dat graag, zodat we ook dit op onze lijst kunnen zetten.

Tijdelijke opvang

Soms krijgen we een verzoek  voor tijdelijke opvang. Het je losmaken van een destructieve groep is vaak een proces van vallen en weer opstaan. Een tijdelijk opvangadres voor een paar dagen kan een wereld van verschil maken om lastige dagen te overbruggen. We horen het graag van u indien u mogelijkheden heeft, of wanneer u iemand kent die iets dergelijks zou willen bieden.