Wat is georganiseerd misbruik?

Er is een verschuiving gaande in de manier waarop we naar georganiseerd en geritualiseerd misbruik kijken. Steeds duidelijker ontstaat er een beeld waarin er meer sprake is van transgenerationele, georganiseerde kinderprostitutie als core business, dan dat er werkelijk sprake is van een ideologie. Er zijn groepen waarin satan een grote rol lijkt te hebben en vrijwel identieke groepen waarin Satan geen enkele rol speelt, maar waarin men het bijvoorbeeld alleen over „de meester“ heeft of vanuit de naam God kinderen geprostitueerd worden. In die zin lijken een Satan en de door cliënten beschreven rituelen vooral middelen te zijn om macht te kunnen uitoefenen.
Cliënten maken vaak onderscheid tussen de groep van de cult waar ze in opgegroeid zijn en de verschillende groepen waarin ze geprostitueerd werden en waar van rituelen geen sprake was.

Het beeld waar we het nu over hebben is in de basis een beeld waarin we het hebben over georganiseerde mensenhandel en (kinder)prostitutie. De rituelen lijken in die zin meer een dekmantel, maar vooral ook een systematiek om DIS (dissociatieve identiteits stoornis) en geheimhouding te waarborgen en totale macht over de kinderen die geprostitueerd en gedresseerd en getraind worden tot seksslavinnen.

Algemene informatie over geritualiseerd misbruik:

(SRM: sadistisch ritueel misbruik; SRA: sadistic ritual abuse)

SRA komt onder alle lagen van de bevolking voor. In de literatuur zijn grofweg drie groepen te onderscheiden:

  1. familie of transgenerationele netwerken: volwassenen die als kind zelf door een netwerk zijn misbruikt en die nu hun eigen kinderen misbruiken of laten misbruiken. Deze traditie kan vele generaties door gaan.
  2. niet familiair: groepen die niet door familiebanden met elkaar verbonden zijn, maar wel door de ideologie of de doelstelling van de groep. Het misbruik vindt plaats in groepsverband. Kinderen kunnen „geronseld“ worden op dagverblijven, scholen, kerken en via andere sociale groepen. Ook baren de vrouwen binnen de groep kinderen die ze „afstaan“ om misbruikt te worden door de overige leden van de groep. Ook deze groepen kunnen vele generaties lang blijven bestaan.
  3. ad hoc groepen: een aantal mensen die tezamen een nieuwe groep vormen met nieuwe ideologieën en rituelen.

Geritualiseerd misbruik kan bestaan uit: lichamelijke, emotionele, mentale en seksuele vormen van misbruik.
Er zijn geen specifieke wetten die ritueel misbruik tegen kunnen gaan.

De daders willen dat hun activiteiten geheim blijven. Ze intimideren en terroriseren hun slachtoffers waardoor deze blijven zwijgen.
Het is moeilijk om te begrijpen dat menselijke normen en waarden op zo’n extreme manier overschreden worden en om aan te nemen dat een dergelijke vorm van misbruik werkelijk voorkomt. Door het onbegrip en de ontkenning in de samenleving én door het (geprogrammeerde) zwijgen van de slachtoffers en overlevenden is het buitengewoon lastig om het bestaan van deze vorm van misbruik aan te tonen. Ondanks dat hebben de overlevenden er recht op dat hun ervaringen gehoord en serieus genomen worden. Daar willen wij als kenniscentrum een bijdrage aan leveren.

Lees meer:
Brochure bekijken en lezen
Lees onze Rapportage van een onderzoek naar ritueel misbruik
Lees het vervolg van de Rapportage (april-2011)
Licht in de Duisternis (artikel vakblad Teth september 2011)
Of bekijk een overzicht van overige literatuur