Georganiseerd misbruik melden

Wanneer u informatie hebt over georganiseerd of geritualiseerd misbruik in Nederland en omringende landen, stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.

Voor ons onderzoek naar het voorkomen van georganiseerd misbruik verzamelen wij zoveel mogelijk informatie. Dat kan informatie zijn die direct van overlevenden en hun persoonlijke omgeving komt, of zaken die therapeuten of andere hulpverleners van hun cliënten hebben gehoord of bij hen waarnamen.

Wij rubriceren uw informatie en vergelijken deze met die van andere respondenten. Met deze informatie proberen wij een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van ervaringen met georganiseerd misbruik.

Juist door zoveel mogelijk ervaringen naast elkaar te leggen, kunnen we zien waar ervaringen elkaar overlappen en kunnen we bepaalde patronen gaan ontdekken. Het waarheidsgehalte van de ervaringen kunnen we hiermee niet bewijzen, wel zijn we van mening dat herhaald gerapporteerde ervaringen een hoger waarschijnlijkheidsgehalte hebben.

Natuurlijk behandelen wij uw informatie met respect. Wat u vertelt wordt geanonimiseerd. Wij vragen niet naar de namen en andere gegevens van uw cliënten. Voor wij uw informatie (geanonimiseerd) eventueel gebruiken voor rapportages, nemen wij eerst contact met u op.

Via onderstaand contactformulier kunt u zich aanmelden als respondent. U krijgt dan per e-mail een vragenlijst van ons. Als u de vragenlijst ingevuld hebt teruggestuurd, nemen wij contact met u op.